KANPUR

1. Pushpak Placement Services

1st Floor, 117/C-28/81,

Sarvodaya Nagar,

Kanpur – 208005.

Tel: 09839007754 / 09336933780 ; 3250086

E-mail: pushpakservices@sify.cm

               info@pushpakjob.com

               pushpak_services@yahoo.com