BHUBHANESHWAR

1. 2Coms

Hema Bhawani Niwas,

43, Madhusudan Nagar,

Sachibalaya Marg,

Bhubhaneshwar.

Tel: 3264403

E-mail: bhubaneshwar@2coms.com


2. com

103/B, HIG, BDA Duplex

Baramunda,

Bhubhaneshwar – 751003

Tel: 09437028868 / 09338203500 ; 2354662

E-mail: support@lustrejob.


3. Talent Corner HR Services Pvt. Ltd.

485(P), Sahid Nagar,

Behind Veterinary Hospital,

Bhubaneswar – 751007.

Tel: 09748600111

E-mail: tapas.ranjan@talentcorner.in